Een seizoen start in september en eindigt in augustus van het volgende jaar.De lidgelden voor een volledig seizoen bedragen:

  • Jeugd 120 €
  • Volwassenen 170 €

Betalen doe je per overschrijving op het rekeningnummer van Satori VZW - BE26 7795 9711 2129.
Als mededeling vul je "lidgeld + naam van het lid" in.

Starten met sporten is altijd een goed idee dat we met plezier steunen.
Het lidgeld wordt aangepast naargelang het tijdstip waarop je je aansluit.
Hierover word je ingelicht tijdens de proeflessen.