Aansluiten

Vooraleer je aan te sluiten mag je gratis 2 proeflessen volgen.
Zo kan je je een beter idee vormen over hoe de trainingen verlopen en wat onze sport inhoudt.

Als je daarna beslist om je aan te sluiten dien je ons de volgende formulieren ingevuld en ondertekend te bezorgen:

 • aansluitingsformulier - zodat we je correcte gegevens hebben
  aansluitingsformulier
 • medisch attest  - zodat jij en wij weten dat je fit en gezond bent.
  medisch attest
 • Toestemming gebruik persoonlijke gegevens - zodat we weten wat er wel of niet mag gebeuren met bv. foto's die van je gemaakt worden
  persoonlijke gegevens bescherming
 • Huishoudelijk reglement - Waar een groep personen samen komt, zijn er eenmaal regels nodig.  Zo houden we het plezant voor iedereen. Dit reglement mag je bijhouden.
  Huishoudelijk reglement

De aansluiting is pas definief na het het betalen van het lidgeld.

 

Lidgeld

Een seizoen start in september en eindigt in augustus van het volgende jaar.

De lidgelden voor een volledig seizoen bedragen:

 • Jeugd 110 €
 • Volwassenen 150 €

De leden die aangesloten waren in het seizoen 2019-2020 genieten een voordeeltarief voor het seizoen 2020-2021 indien ze zich in september 2020 terug aansluiten.  De lidgelden bedragen voor hen:

 • Jeugd 80 €
 • Volwassenen 100 €

Betalen doe je per overschrijving op het rekeningnummer van Satori VZW - BE26 7795 9711 2129.
Als mededeling vul je "lidgeld + naam van het lid" in.

Starten met sporten is altijd een goed idee, dat we met plezier steunen.
Het lidgeld wordt aangepast naargelang het tijdstip waarop je je aansluit.

Hierover wordt je ingelicht tijdens de proeflessen.

Heb je een groot gezin ?  Vanaf het 3e aangesloten lid uit hetzelfde gezin heb je recht op een verminderd tarief.